9 december Algemene Ledenvergadering COC Nijmegen

Uitnodiging en agenda voor de Algemene Ledenvergadering van COC Nijmegen d.d. vrijdag 9 december 2016 om 20.00 uur in het Roze Huis  Agenda  1.     Welkom en voorstellen aspirant bestuursleden 2.     Vaststellen agenda 3.     Notulen vergadering 20 mei 2016 (zie bijlage) 4.     Mededelingen en ingekomen stukken 5.     Benoeming bestuursleden 6.     Financiën 7.     Informatie over lopende zaken O.a.  Project […]

view

Aanmelden kandidaten voor de Dalesprijs

In januari 2017 wordt weer de Burgemeester Dalesprijs uitgereikt. Kandidaten voor deze eervolle prijs kunnen aangemeld worden bij COC Nijmegen. Deze prijs is bedoeld ter onderscheiding van personen of organisaties die in het Rijk van Nijmegen op vrijwillige basis en op zeer persoonlijke en voorbeeldige wijze gestalte hebben gegeven aan artikel 1 van de Grondwet, […]

view

Zet vast in je agenda: 22 januari 2017

True Colors vindt plaats op zondag 22 januari 2017. Vanaf 16.00 uur tot en met de late uurtjes luiden we 2017 in met geweldige optredens en artiesten, de uitreiking van de Bob Angelo Penning en natuurlijk jullie! Want True Colors draait om het weerzien van bekenden en het leggen van nieuwe contacten binnen de Nederlandse […]

view

Column: Vereniging

“Slaap niet met een man zoals met een vrouw, dit is walgelijk. Leviticus 18-22.” Het lijkt mij meer technisch onmogelijk, maar goed. Leviticus kreeg vast nog geen biologie op school. Onder andere deze tekst stond in een pamflet dat een kennis van me in Amsterdam in de bus kreeg. Het pamflet riep alle religies op […]

view

E-mailadressen van o nze leden

Voor de leden van COC Nijmegen. Als COC Nijmegen sturen we regelmatig berichten naar de leden waarvan we een e-mailadres hebben. Veel adressen kloppen niet en daar krijgen we foutmeldingen op. Krijg je geen mail van COC Nijmegen, stuur dan je e-mailadres naar: info@cocnijmegen.nl Wij sturen het juiste adres dan door naar de landelijke ledenadministratie. […]

view