Topadvocaat Gerard Spong houdt Burgemeester Dales Lezing 2017

Advocaat Gerard Spong  verzorgt op vrijdag 27 januari 2017 de twintigste Burgemeester Dales Lezing in het stadhuis van Nijmegen. Tijdens die avond wordt ook de Burgemeester Dales Prijs uitgereikt. Wie de prijs krijgt, wordt eind januari bekend gemaakt. Programma vrijdag 27 januari 19:45 uur: inloop met koffie in de hal van het stadhuis 20:00 uur: onthulling tekst […]

view

9 december Algemene Ledenvergadering COC Nijmegen

Uitnodiging en agenda voor de Algemene Ledenvergadering van COC Nijmegen d.d. vrijdag 9 december 2016 om 20.00 uur in het Roze Huis  Agenda  1.     Welkom en voorstellen aspirant bestuursleden 2.     Vaststellen agenda 3.     Notulen vergadering 20 mei 2016 (zie bijlage) 4.     Mededelingen en ingekomen stukken 5.     Benoeming bestuursleden 6.     Financiën 7.     Informatie over lopende zaken O.a.  Project […]

view

Aanmelden kandidaten voor de Dalesprijs

27 januari 2017 wordt de Burgemeester Dalesprijs weer uitgereikt. Kandidaten voor deze eervolle prijs kunnen worden aangemeld bij COC Nijmegen. Deze prijs is bedoeld ter onderscheiding van personen of organisaties die in het Rijk van Nijmegen op vrijwillige basis en op zeer persoonlijke en voorbeeldige wijze gestalte hebben gegeven aan artikel 1 van de Grondwet, het […]

view