Alternatieve kranslegging

Aparte kranslegging op 4 Mei in Nijmegen
ter nagedachtenis aan homoseksuele slachtoffers.

Vrijdagmiddag 4 mei 2018 wordt om 12.00 uur ‘s middags, ter nagedachtenis aan de homoseksuele mannen en vrouwen die slachtoffer zijn geworden in de tweede wereldoorlog, een krans gelegd bij het monument op het Keizer Trajanusplein in Nijmegen.

De krans wordt gelegd door Jac.Splinter. Hij leest eerst het gedicht Voetnoot bij de kranslegging op de Dam, 4 mei 1970 geschreven Jaap Harten.
Vervolgens legt hij een krans en houdt hij twee minuten stilte ter nagedachtenis aan de 15.000 tot 80.000 homoseksuele mannen en vrouwen slachtoffers van de tweede wereldoorlog en de ongetelde homoseksuele mannen en vrouwen die door geweld om het leven zijn gebracht in de oorlogen daarna.

Aanleiding voor deze aparte kranslegging is de stelselmatige weigering van de gemeente Nijmegen om de namen van de kransleggers niet meer te noemen bij de dodenherdenking. Al vier jaar lang worden er vanwege zogenaamde tijdwinst ruim twintig organisaties niet meer met naam genoemd. De LHBTI-beweging valt sinds 2014 onder de parapluterm “Vertegenwoordigers van Overige Maatschappelijke Organisaties.”

Samen met het COC heeft Jac.Splinter gecorrespondeerd met de gemeente Nijmegen en het Stedelijk 4/5 mei comité om de namen toch genoemd te krijgen bij de kranslegging.
Het stadsbestuur en het comité wijzen naar elkaar voor de verantwoordelijkheid hiervoor. Vervolgens verschuilen ze zich achter landelijke richtlijnen, die niet bestaan. Dan verwijzen ze naar een boekje over de dodenherdenking waar eveneens niets in staat over een te volgen protocol. Het tijdsargument is weerlegd met een integrale opname van de kranslegging in 2017. Deze is terug te vinden op youtube: https://www.youtube.com/watch?v=b7lHYj6ok4A

Ook na vragen in de gemeenteraad hierover en een advies van de Adviescommissie Homo Lesbisch beleid bleef het gemeentebestuur hardnekkig weigeren om de namen van de organisaties te noemen.
Wat de druppel bij Jac.Splinter deed overlopen, was de opmerking in een email van het comite: “het gaat ook niet om grote aantallen”.