Vacature bestuurslid

COC regio Nijmegen is op zoek naar kandidaten voor de functie van algemeen bestuurslid.

We zoeken een bestuurslid, dat

  • samen met de 6 andere bestuurders vorm geeft aan het beleid van COC regio Nijmegen
  • medeverantwoordelijk is voor het financiële beleid van onze lidvereniging
  • mede inhoud geeft aan belangenbehartiging, zichtbaarheid en de mogelijkheid van onderlinge ontmoeting van/voor de LHBTI-gemeenschap in de regio Nijmegen
  • contactpersoon is tussen enkele van de diverse werkgroepen van COC regio Nijmegen en het bestuur
  • in staat is in een team te functioneren

Gezien de leeftijdsopbouw van het bestuur en de wens van het bestuur om wat te verjongen, gaat de voorkeur uit naar een wat jongere kandidaat.

Informatie over de samenstelling van het bestuur is te vinden op de website www.cocnijmegen.nl

Heb je interesse, laat dit dan z.s.m., doch uiterlijk voor 15 juni 2017, aan ons weten via info@cocnijmegen.nl