Historie

COC Nijmegen stelt zich de bevordering van emancipatie, acceptatie en integratie van lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen en transgenders ten doel. Dit doen wij binnen ons, door COC Nederland vastgestelde, werkgebied.
Deze doelstelling wordt bereikt door middel van zichtbaarheid en gerichte acties, belangenbehartiging en lobby, en informele en formele contacten met spelers in een breed netwerk van politieke, maatschappelijke en culturele organisaties en andere belangenbehartigers.

COC Nijmegen is met zo’n 480 leden in grootte, de vierde COC-vereniging van Nederland. De afdeling werd in 1971 opgericht en is één van de meest actieve COC-verenigingen van het land. Sinds 1 januari 2000 is COC Nijmegen een zelfstandige vereniging en is lid van de Federatie COC Nederland.

Wil je graag meer informatie over COC Nijmegen, zoals bijvoorbeeld het jaarverslag, de beleidsvisie en lopende projecten; surf dan verder door deze website of kijk onder ‘Documenten’.

Het werkgebied van COC Nijmegen omvat de volgende gemeentes:
Bergen, Beuningen, Buren, Druten, Gennep, Groesbeek, Heumen, Lingewaard*, Meerlo-Wanssum, Millingen a/d Rijn, Mook en Middelaar, Neder-Betuwe, Nijmegen, Overbetuwe*, Tiel, Ubbergen, Venray, West Maas en Waal, Wijchen
* Met uitzondering van de dorpen Heteren en Huissen

Wat betekent COC?
COC is een afkorting voor Cultuur- en OntspanningsCentrum. Deze naam is in het verleden gekozen, omdat het maatschappelijk gezien ondoenlijk was om je te verenigen onder de noemer ‘homoseksualiteit’. Later is de afkorting uitgebreid met ‘N.V.I.H.’ hetgeen staat voor Nederlandse Vereniging ter Integratie van Homoseksualiteit.
COC Nijmegen kiest expliciet voor een bredere doelgroep dan homoseksualiteit alleen. Hiermee sluit COC Nijmegen aan bij de internationaal gehanteerde afkorting LHBT’s (Lesbische vrouwen, Homoseksuele mannen, Biseksuelen en Transgenders). Overigens loopt Nijmegen hierbij landelijk voorop.

COC Nijmegen is trots op het feit lid te zijn van de landelijke federatie COC Nederland.
COC Nederland is met haar oprichting in 1946 de oudste LHBT-belangenorganisatie ter wereld. Tal van verworvenheden en veranderingen zijn tot stand gekomen door acties van het COC. Te denken valt aan afschaffing van de strafbaarheid van homoseksualiteit en het bevechten van gelijke rechten, zoals bijvoorbeeld het homohuwelijk.
Surf voor meer historische details over het COC naar www.coc.nl/over-ons.