Stoutmoedig

Stout, bn. bw. (-er, -st), 1. (niet gewoon meer) zelfbewust, kloek, vrijmoedig; -2. (in kunst en wetenschap) een hoge vlucht nemend; -3. vrijpostig, driest, brutaal; -4. tot wagen geneigd, vermetel; -5. (van kinderen) ondeugend, ongehoorzaam; -6. fors, stevig, krachtig.
Moe’dig, bn. bw. (-er, -st), 1. moed bezittende, onbevreesd, dapper; -2. (gew.) trots, fier.
Stoutmoe’dig, bn. bw. (-er, -st), kloek in het ondernemen, vermetel, onversaagd, dapper, onverschrokken.

In het voorjaar van 2013 lanceerden wij onze nieuwe website en huisstijl. Gekozen werd voor het opbouwen van de stijl rondom de woorden ‘stout’, ‘moedig’ en de ouderwetsere samenstelling daarvan ‘stoutmoedig’. Met deze woorden als leidraad willen wij ten eerste het moedige karakter van de voorvechters van LHBT-emancipatie in het verleden (en heden) eren. Ook willen wij het nog altijd vaak ondeugende karakter van de beweging onderstrepen, zowel waar het gaat om (seksuele) emancipatie, als om creativiteit en uitstraling. Nog altijd is het nodig om stout en moedig te zijn om door emancipatie de positie van LHBT’ers te verbeteren.

De foto’s bij binnenkomst van de website zijn allemaal gemaakt binnen de thematiek van stout//moedig. Het is aan de goede verstaander de betekenis erin te ontdekken. Met regelmaat zullen deze beelden vervangen worden door nieuwe. Heb je zelf ideeën? Mail naar website@cocnijmegen.nl!

COC Nijmegen, stoutmoedig sinds 1971!