Burgemeester Dalesprijs & -Lezing

De Burgemeester Dalesprijs is door COC Regio Nijmegen in het leven geroepen ter ere van haar 25-jarig bestaan in 1996, en wordt jaarlijks toegekend aan een persoon of organisatie uit het Rijk van Nijmegen die op vrijwillige, maar vooral persoonlijke en voorbeeldige wijze gestalte geeft aan Artikel 1 van de grondwet. Het betreft dus mensen die zich belangeloos inzetten voor de emancipatie van minderheden, voor de gelijke behandeling van achtergestelde groepen en/of voor de bestrijding van discriminatie in de breedste zin van het woord. COC Regio Nijmegen wil daarmee het belang van gelijke rechten benadrukken en aandacht schenken aan initiatieven die hieraan positief bijdragen. De prijs wordt jaarlijks in januari uitgereikt en omvat een oorkonde en een bedrag van €500,-.
Nominaties kunnen door eenieder worden gedaan bij het secretariaat van COC Regio Nijmegen (info@cocnijmegen.nl). De nominaties worden door een onafhankelijke jury beoordeeld. De jury doet een voordracht aan het bestuur van COC Regio Nijmegen. Op dit moment bestaat de jury uit Gina Plaggenborg (bestuurder Ieder1Gelijk), Ursula Prinsen (GGD Gelderland-Zuid), Tjeu Borremans en Jac Splinter (Stichting Roze Huis), Saïd Bouharrou (Raad van Toezicht Ieder1Gelijk).
Aan de jaarlijkse prijsuitreiking werd in 1998 een lezing toegevoegd om de prijs in een bredere context te plaatsen. De lezing wordt georganiseerd door de Stichting Burgemeester Dales Lezing. De stichting nodigt gerenommeerde sprekers uit hun licht te laten schijnen op Artikel 1 van de Grondwet. Meer informatie over de lezing, alsmede de persoon Ien Dales naar wie de prijs en lezing zijn vernoemd, en de motivaties voor de in het verleden uitgereikte prijzen, is te vinden op www.daleslezing.nl.
De uitreiking van de Burgemeester Dalesprijs en de Burgemeester Daleslezing vinden jaarlijks plaats op de laatste vrijdag van januari in het stadhuis van Nijmegen. De gemeente is gastvrouw voor dit evenement.
Winnaars van de Burgemeester Dalesprijs in voorgaande jaren waren:
1996 Willy Last
1998 Circus Colorfull City
1999 Martin Koch
2000 Stichting Pinkeltje
2001 NUNN (Nachtopvang uit Noodzaak Nijmegen
2002 Louis de Wijze
2003 Stichting Gast aan Tafel en Stichting NOV (Noodopvang Vluchtelingen)
2004 Stichting WIG (Werkgroep Integratie Gehandicapten)
2005 Qader Shafiq
2006 Blend-it
2007 Saba Rawi
2008 Café Dapper
2009 Stichting A Salaam
2010 Anne van den Boogaard, Evelien Muijs, Tanja van Ommen
2011 Clem Bongers
2012 Lonneke Knegtel / VMBO Groen Nijmegen
2013 Stichting BWN (Belangenbehartiging Sociale Zekerheid)
2014 Fifi Groenendijk
2015 Piet Muller en Saïd Bouharrou
2016 Vrijwilligers van de Noodopvang Heumensoord
2017 Collectief van Eetcafé De Plak

Nominaties voor de Dalesprijs 2018 kunnen tot 15 december 2017 worden ingezonden aan: info@cocnijmegen.nl.