Burgemeester Daleslezing

De Burgemeester Dalesprijs is door COC Nijmegen in het leven geroepen ter ere van haar 25-jarig bestaan in 1996, en wordt jaarlijks toegekend door een onafhankelijke jury. De prijs is bedoeld voor vrouwen, mannen of organisaties die op vrijwillige, maar vooral persoonlijke en voorbeeldige wijze gestalte geven aan artikel 1 van de grondwet.

Mensen of groepen uit het Rijk van Nijmegen die zich opvallend, ondubbelzinnig en belangeloos inzetten voor de emancipatie van minderheden, voor de gelijke behandeling van achtergestelde groepen en/of voor de bestrijding van discriminatie in de breedste zin van het woord. De prijs wordt jaarlijks in januari uitgereikt en omvat een oorkonde en een bedrag van €500,-.

Aan de prijsuitreiking werd een jaarlijkse lezing toegevoegd om de prijs in een bredere context te plaatsen. De lezing wordt georganiseerd door de stichting Burgemeester Dales Lezing. De stichting nodigt gerenommeerde sprekers uit hun licht te laten schijnen op artikel 1 van de Grondwet.
De Burgemeester Daleslezing wordt, iedere laatste vrijdag van januari, gehouden in het stadhuis van Nijmegen. De gemeente is gastvrouw voor dit evenement.

Winnaars:
1996 Willy Last
1998 Circus Colorfull City
1999 Martin Koch
2000 Stichting Pinkeltje
2001 NUNN (Nachtopvang uit Noodzaak Nijmegen
2002 Louis de Wijze
2003 Stichting Gast aan Tafel en Stichting NOV (Noodopvang Vluchtelingen)
2004 Stichting WIG (Werkgroep Integratie Gehandicapten)
2005 Qader Shafiq
2006 Blend-it
2007 Saba Rawi
2008 Café Dapper
2009 Stichting A Salaam
2010 Anne van den Boogaard, Evelien Muijs, Tanja van Ommen
2011 Clem Bongers
2012 Lonneke Knegtel / VMBO Groen Nijmegen
2013 Stichting BWN (Belangenbehartiging Sociale Zekerheid)
2014 Fifi Groenendijk
2015 Piet Muller en Saïd Bouharrou

Meer informatie over de lezing en prijs, alsmede de persoon Ien Dales en de motivaties voor de in het verleden uitgereikte prijzen, is te vinden op www.daleslezing.nl