ASG/Cocktail Voor en met LHBT-asielzoekers

Vanuit COC Nijmegen worden activiteiten voor en met LHBT-asielzoekers georganiseerd. Deze activiteiten zijn te verdelen in twee projecten:

Allereerst is er Cocktail (ook wel het buddyproject genoemd). Via dit project wordt een LHBT-asielzoeker gekoppeld aan een (vaak Nederlandse) LHBT-vrijwilliger om sociale activiteiten mee te ondernemen. Het doel van het project is LHBT-asielzoekers sociaal contact te bieden en daarmee het sociaal isolement van deze groep te doorbreken. Via deze laagdrempelige weg is er iemand om mee te praten en iets leuks mee te gaan doen. Dit contact brengt de asielzoekers ook in aanraking met de Nederlandse maatschappij en de manier waarop in Nederland met LHBT-zijn omgegaan wordt.

Wil je meer informatie over cocktail, of lijkt het je leuk om buddy te worden? Neem dan contact met ons op:

Coördinator: Kevin van Ginkel

E-mail: cocktail@cocnijmegen.nl

Ten tweede is er de maandelijkse bijeenkomst in het Roze Huis. Deze bijeenkomst vind plaats op elke tweede dinsdag van de maand en is bedoeld voor alle LHBT-asielzoekers uit de regio. Elke bijeenkomst heeft een eigen invulling, die samen met de asielzoekers bedacht wordt. Een belangrijke insteek voor de bijeenkomsten is dat de bezoekers een plek hebben waar ze zich op hun gemak voelen en op een ongedwongen manier met elkaar in contact kunnen komen. Het uitwisselen van ervaringen, maar voornamelijk jezelf kunnen zijn zonder hier gevolgen van te ondervinden staan hier centraal.

Naast de maandelijkse bijeenkomsten zijn er andere activiteiten, bijvoorbeeld  wanneer er een roze evenement plaatsvindt. Zo zijn met roze woensdag asielzoekers, die inmiddels door heel Nederland opgevangen worden, uitgenodigd om deze dag samen te vieren. We hebben lopers toegezwaaid, een dragshow in de Grotestraat bijgewoond en samen gedanst.

Coördinator: Elkie in ’t Ven

E-mail: asg@cocnijmegen.nl

Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger, kun je terecht bij de coördinator van het betreffende project of bij info@cocnijmegen.nl