Senioren

COC Nijmegen zet zich in voor de positie van homoseksuele, lesbische, biseksuele en transgenderouderen die te maken hebben met woonzorginstellingen. Deze groep ouderen heeft soms andere wensen en behoeften dan hun heteroseksuele leeftijdsgenoten, is vaak niet zichtbaar en kan haar woonomgeving als homo-onvriendelijk ervaren. COC Nijmegen heeft door middel van een dialoog een bewustwordingsproces over dit onderwerp op gang gebracht bij leidinggevenden, verzorgers en bewoners van woonzorginstellingen. COC Nijmegen wil op die manier aandacht vragen voor deze groep ‘roze’ ouderen. In Nijmegen is daarom het kwaliteitskeurmerk ‘Roze Loper’ ontwikkeld, dat inmiddels landelijk navolging krijgt en is ondergebracht bij het consortium roze 50+.

Via het toekennen van een ‘roze loper’ aan instellingen die zich positief hebben opgesteld ten aanzien van het project heeft COC Nijmegen dit bewustwordingsproces geprobeerd te versterken en verbreden. Dat hier behoefte aan is, is duidelijk gebleken naar aanleiding van de reacties die het project en de publiciteit eromheen hebben opgeleverd. Waren er ten tijde van de gesprekken geen
homoseksuele bewoners in de verschillende verzorgingshuizen bekend, nadien zijn er meerdere ouderen geweest die hebben verteld over hun eigen homoseksualiteit of de homoseksualiteit van hun kinderen of kleinkinderen. De werkgroep senioren van COC Nijmegen houdt contact met de verschillende verzorgingshuizen en er zullen de komende jaren concrete projecten en plannen uitgevoerd gaan worden om zichtbaarheid van ´roze´ ouderen en de openheid in verzorgingshuizen te bevorderen.

Contact voor ideeën, vragen of aanmelding? Mail naar info@cocnijmegen.nl.