Voorlichting

Team Voorlichting van COC Nijmegen geeft voorlichting over seksuele diversiteit en genderidentiteit. Gemiddeld worden er 100 voorlichtingen per jaar gegeven, voornamelijk aan leerlingen of studenten op scholen in Nijmegen en omgeving. De voorlichters brengen kennis over op een interactieve manier en nog belangrijker: ze gaan het gesprek aan met de leerlingen. 

Maatwerk door ervaringsdeskundigen

De kracht van de voorlichting zit in het feit dat de leerlingen in contact komen met ervaringsdeskundigen. Ieder die namens het COC voorlichting komt geven, heeft een eigen verhaal en eigen ervaringen met betrekking tot seksuele of genderdiversiteit. Het eigen verhaal vormt daarom een belangrijke basis van de voorlichting en het geeft leerlingen de mogelijkheid om vragen te stellen. De voorlichting wordt zo interactief mogelijk gegeven waarbij verschillende middelen worden ingezet, variërend van een kringgesprek tot een rollenspel. Actieve deelname en betrokkenheid van de groep staat hierbij voorop. Leerlingen worden gestimuleerd om kritisch naar hun eigen en elkaars mening te kijken en hierover het gesprek aan te gaan. Voorlichters streven naar het creëren van een open sfeer waarbij ieders mening er mag zijn en er geen meningen worden opgedrongen. De voorlichting wordt op maat gemaakt doordat er, afhankelijk van wat er in de groep leeft, werkvormen worden ingezet die aansluiten bij de groep. Geen groep is hetzelfde en dus is ook iedere voorlichting weer anders. 

Van basisscholen tot lerarenopleidingen

COC Nijmegen geeft al jaren voorlichtingen over seksuele en genderdiversiteit op scholen binnen het voortgezet onderwijs in Nijmegen en omstreken. Daarnaast komt het voorlichtingsteam ook al een aantal jaar bij de Docentenopleidingen van de HAN. Docenten in opleiding worden gestimuleerd om na te denken over wat zij op hun toekomstige school kunnen betekenen rondom seksuele en genderdiversiteit. Inmiddels is er nog een doelgroep bijgekomen: de basisscholen in Nijmegen en omstreken. Door een geheel op de basisschool aangepaste methode te gebruiken, komen kinderen op een laagdrempelige, speelse manier in aanraking met seksuele en genderdiversiteit. 

Ben je docent of leerling in de regio van Nijmegen en heb je interesse in een voorlichting bij jou op school? Mail dan naar voorlichting@cocnijmegen.nl.

Ook als je een andere vraag hebt rondom voorlichting kun je ons op bovenstaand mailadres bereiken.

Voorlichting geven iets voor jou?

Team Voorlichting van COC Nijmegen bestaat uit ongeveer 25 vrijwilligers. We zijn een jong, enthousiast en divers team waarbij er naast trainingen, voorlichtingen en de maandelijkse vergadering, ook ruimte is voor teambuilding en gezelligheid. Wij zijn doorlopend op zoek naar vrijwilligers, dus lijkt jou dit wat? Mail voor meer informatie over voorlichting naar voorlichting@cocnijmegen.nl

Team Voorlichting is onderdeel van SchoolsOUT, het Nijmeegs project voor primair en voortgezet onderwijs en het ROC en LHBT+.