Café Labelloos

Bij Labelloos kun je zijn zoals je bent’

Mensen met psychiatrische problemen die ‘anders’ geaard zijn voelen zich niet altijd thuis in een reguliere homo-uitgaansgelegenheid. Daarom is het initiatief genomen om een ontmoetingsplaats op te zetten waar men zich veilig en geaccepteerd voelt. Die plaats is gevonden in het Roze Huis van COC Nijmegen.

Een bezoeker van Café Dapper van COC Nijmegen is de bedenker van café Labelloos, Café Dapper is bestemd voor mensen met een verstandelijke beperking, maar omdat hij geen verstandelijke handicap heeft, voelde hij zich daar niet thuis.

Het Café is een samenwerking tussen de RIBW, Ixta Noa en COC Nijmegen. Mensen met een psychische handicap die homo, lesbisch, biseksueel of transgender zijn, zijn welkom. Dat geldt ook voor bezoekers van buiten de RIBW of Ixta Noa. Zij kunnen hier, op een veilige plek, praten over hun leven, elkaar raad en tips geven. Ontmoeting is het belangrijkste. In de toekomst is het de bedoeling dat ook mensen van buiten de psychiatrie deel kunnen nemen aan de maandelijkse bijeenkomsten. “We willen ons niet afsluiten en participatie in de maatschappij is belangrijk. Maar dan wel vanuit de veiligheid die wij nodig hebben.” zegt een van de medeoprichters.  Er zijn themagesprekken met gastsprekers of andere activiteiten.

Informatie: e-mail: cafelabelloos@cocnijmegen.nl